Vad är en digital strategi?

En digital strategi är ett verktyg som gör det möjligt att kontrollera i detalj hur du når dina affärsmål med hjälp av digitala kanaler.
Det finns såklart de som menar att en digital strategi är en roadmap för företagets digitala omställning.
Ja, det finns förmodligen lika många definitioner som det finns krönikörer på Resumé.

De flesta ”digitala strategier” jag tagit del av har dock varit rätt mosiga blandningar av vision och taktik, och sällan varit vägledande i vilka strategiska val som måste göras. Helt frånkopplade från verkligheten och oanvändbara i det dagliga arbetet, med andra ord.

Men såhär är det:

I en värld med obegränsade möjligheter och begränsade resurser är prioritering strategin.

Att ha ett underlag för att prioritera rätt blir därför en förutsättning för att bli framgångsrik digitalt. I slutändan bör det hursomhelt finnas ett affärsmål att förhålla sig till. Om vägen dit går genom banners i kvällspress eller tonalitetsworkshops hänger lite på målet.

Hur ser ett sådant underlag ut då?

Tänk att du har ett nuläge. Vi gör det enkelt för oss och säger att det är en omsättningssiffra.

Du har ett mål, som också är en omsättningssiffra du ska ta dig till inom en viss tidsperiod.

Vidare har du en begränsad mängd pengar att ta dig dit, begränsade resurser och begränsat med tid.

Men du har data också.

Så vi kan titta på den datan och se vad det är som hjälper till i dagsläget.
Vad kan vi göra som fungerar bättre? Kan vi till exempel få mer trafik till våra organiska landningssidor? Eller öka aktiviteten på LinkedIn?
Vad kan vi sluta göra som kostar mer än det genererar? Du kommer säkert hitta sökord och fraser som inte genererat några konverteringar, men däremot en massa klick, till exempel.

En sådan genomlysning identifierar en mängd olika åtgärder och trafikströmmar som alla har potential att hjälpa dig att nå affärsmålet. Vissa kanske är för dyra, andra kanske tar för lång tid och blir därför omöjliga att ha med.

Men till slut har du en lista på åtgärder som du sedan kan planera in i kalendern för att de skall ge maximal effekt. De olika åtgärderna summeras i briefer som tydligt definierar vad det är som skall göras, vilket syftet är, vilka KPI:er som måste nås för att de skall bidra till målet.

Genom att kunna mäta dessa på aktivitetsnivå kan du därför också följa hur det går på vägen till målet.

I slutändan har du brutit ned hela den aggregerade trafikhögen i små enskilda strömmar, som du har verktyg att kontrollera i detalj.

Då kommer du plötsligt kunna gå från reaktiv till att proaktivt kunna berätta för chefen att ”vi har lanserat fem nya aktiviteter och optimerat de befintliga och ser ut att nå målen för den här månaden”

Eller något åt det hållet. Istället för att bara kasta något på väggen och se om det fastnar.

Ja, du hör ju vart det här är på väg.

Jag anser ju att alla som inte har ovanstående på plats famlar i mörkret.
Har du inte det råder jag dig att sätta igång direkt.
Vet du inte var du ska börja? Hör av dig, jag hjälper dig.

Tack för att du läste/
Rickard

Vill du veta mer?